Send us mail
volby@bercikjakub.sk

Blogy

Denník N

Blog, na ktorom sa venujem celospoločenským témam

Odkaz

Tovar & Predaj

Blog, na ktorom približujem odborné marketingové témy verejnosti

Odkaz

Povedal som

Rádio Regina

Nakupovanie a neuromarketing

Odkaz

HN Online

Kupujúci už cítia vizuálnu slepotu, predaju pomáha arómaorné marketingové témy verejnosti

Odkaz

Napísali o mne

Študentská osobnosť roka

V školskom roku 2014/2015 sa stal Jakub Berčík študentskou osobnosťou roka – najlepším študentom spomedzi všetkých slovenských vysokoškolákov.

Odkaz

Laboratórium spotrebiteľských štúdií

Laboratórium spotrebiteľských štúdií je unikátne pracovisko, ktoré umožňuje skúmať marketing a neuromarketing.

Odkaz